محصولات تصادفی

RST_MANAGE_TICKETSآخرین بروز رسانی در فروشگاه RST_MANAGE_TICKETSتنوع کالاهای موجود در فروشگاه RST_MANAGE_TICKETSآمار فروش محصولات فروشگاه RST_MANAGE_TICKETSآمار بازدید از محصولات فروشگاه
[  ] [  ] [  ] [  ]

مقیاس سلامت خانواده اصلی (کد محصول: )

بازدیدها: 1726
امتیاز:
موجودی انبار [ 1 ]
قیمت: 3,400تومان تعداد:
خرید سریع - اضافه به سبد جهت خرید مجموعه نرم افزار آزمون های روانی عدد 2 را به 3000222394 پیامک کنید

 

مقیاس سلامت خانواده اصلی (FOS)

اینپرسشنامهیکابزار40سوالیاستکهتوسطهاوستات،اندرسون،پیرسی،کوچرانوفایندرسال 1985 برایسنجیدنادراکواستنباطشخصازمیزان " سلامت " خانوادهاصلیخویشتدوینشده است. "مقیاسخانوادهاصلی " براستقلالوصمیمیتبهعنواندومفهومکلیدیدرحیاتخانوادهسالم تمرکزداردوهریکازاینها، 5 خردهمقیاسدارند.

.1شفافیتاظهارات؛ 2. مسئولیتپذیری؛ 3. احترامبهدیگران؛ 4 . بازبودننسبتبهدیگران؛ 5پذیرشجداییوشکست؛ 6.ترغیبافرادبهبیانطیفیازاحساسات؛ 7. ایجادمحیطیگرمدرخانواده کهبهعنوانحالوهواازآنیادمیشود.8حلاختلافاتبدوناسترساضافی؛9. تشویقدلسوزییا همدردی؛10 . ایجاداعتمادبهانسانهابهاینعنوانکهانسانهادراصلخوبهستند.

نمرهگذاریاینپرسشنامهبهاینصورتاستکهسالم‌ترینپاسخهرسوالو )سوال‌هایمثبتفوق‌الذکر(نمره 5 وناسالمترینپاسخها )سوال‌هایمنفیفوقالذکر(نمره 1 دریافتمیکنند

 

تعدادی از سوالات:

1- در خانواده من، هم‌ابراز کردن احساس‌های مثبت و هم بروز دادن احساس‌های منفی عادی بود.

2- جو خانواده من معمولاً ناخوشایند است.

3- اعضای خانواده من یکدیگر را برای ایجاد دوستی‌های تازه تشویق می‌کردند.

 

خصوصیات این پرسشنامه

 

نوع فایل:

 

تعدادسؤالات

 

نمره‌گذاری و تفسیر

 

پایایی و روایی

منبع

قیمت

گارانتی

WORD

40

دارد

دارد

دارد

3400

دارد (کیفیت این فایل تضمین شده است در صورت هر گونه مشکل یا نارضایتی احتمالی مبلغ شما بازگردانده می‌شود)

 

 برای عضویت درکانال شهر پرسشنامهبر روی لینک زیر کلیک کنید:

http://telegram.me/farsravanazmon

 

برای ثبت درخواست و اطلاعات بیشتر در مورد نرم افزار آزمون‌های روانشناسی عدد (2) را به سامانه 3000222394 پیامک نمایید.

تلفن سفارش، خرید و پشتیبانی

09394854738 – 09014859980

 

 دیدگاه ها
لطفا برای نوشتن دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید
Copyright Portal Pastel
اخبار داغ

خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید